Aby sme šetrili Váš čas a Vaše ruky, ponúkame Vám široký výber zemných a výkopových prác s dôrazom na kvalitu:

 • výkop základov (napr. na: rodinné domy, haly, bytovky)
 • úpravy terénu (napr.: úprava terénu okolo budov, domov, ciest…)
 • výkop jám rôznych rozmerov (bazény, šachty, pivnice, žumpy, pätky, trativody)
 • úprava a rozhrnutie materiálu medzi základmi
 • úprava terénu s prípravou podkladu pod zámkovú dlažbu, chodníky, parkoviská atď.
 • vyčistenie a zrovnanie pozemku, terénne úpravy
 • pieskovanie a zásyp jám a výkopov
 • odvoz stavebného materiálu
 • vykopávanie rýh pre pokládku inžinierskych sietí
 • výkopy pre telekomunikačné vedenia, optické káble
 • nakladanie, prekladanie sutiny a zeminy po pozemku a mimo neho

* Pri výkope opadu, prípojky vody a plynu vieme zabezpečiť kompletný materiál pre danú zákazku /hadice, rúry, chraničky, označné fólie, kolena, redukcie, prepojky, atď../

Neváhajte a dohodnite si bezplatnú obhliadky na tel. č. 0944 903 051 alebo napíšte mail na infotommark@gmail.com


Malá ukážka prác:


Sledujte aktuálne dianie a pravidelné príspevky na našom facebooku a instagrame.