Ponúkame Vám kompletné riešenia odpadov na pozemku. Či už ide pripojenie odpadu na kanalizáciu alebo do žumpy, alebo ide o dažďovú vodu zo striech budov, ktorú je potrebné napojiť na dažďovú kanalizáciu alebo v krajnom prípade do trativodu, naša firma si s tým poradí. Zabezpečíme premeranie spádov, výkop, uloženie rúr, obsypanie rúr, označenie výstražnou fóliou a následný zásyp výkopu. Materiál zabezpečíme presne podľa potrieb stavby a Vy sa nemusíte o nič starať.

Neváhajte nás osloviť a dohodnite si bezplatnú obhliadku na tel. č. 0944 903 051 alebo napíšte mail na infotommark@gmail.com.