Ponúkame Vám kompletné búracie práce nízko podlažných budov (jedno podlažné domy, garáže, chaty, prístavby, atď..) s odvozom na skládku odpadov.

Uskladňovaný odpad nesmie obsahovať škodliviny, jedy, toxické látky, jedovaté chemikálie, azbest, asfalt a odpady z umelých hmôt (igelity, plasty, obaly z potravín a nápojov), odpady z gumy, PVC, pneumatiky, železný šrot, textílie a handry. V prípade, že tento odpad obsahuje, je potrebné ho roztriediť, o čo sa my postaráme.

Neváhajte nás osloviť a dohodnite si bezplatnú obhliadku na tel. č. 0944 903 051 alebo napíšte mail na infotommark@gmail.com