na stránke sa pracuje..

Pre viac info volajte 0944 903 051.

KOMPLEXNÉ ODVODNENIE BUDOV A POZEMKOV

Vlhkosť sama o sebe má na náš dom veľmi škodlivý vplyv. Preto je rozumné už pred realizáciou samotnej stavby uvažovať o ochrane pozemku a stavby tak pred povrchovou vodou ako aj podzemnou vodou.

Podzemná voda nám dokáže znehodnotiť stavbu trvalo. Samotný pozemok sa odvodňuje ryhami a kanálmi, ktoré využívajú zemskú gravitáciu na odtok vody tak, aby nevsakovala do zeme a nezvyšovala hladinu podzemných vôd. Efektívnejším riešením je drenážovanie pozemku a okolia stavby. Účelom drenáže je znížiť hladinu spodnej vody pod úroveň základov domu. Ideálne by sa jej hladina mala nachádzať vo vzdialenosti 800 až 1500 mm od základov domu. V opačnom prípade nám spodná voda bude pôsobiť škodlivo nielen na samotné základy, ale aj murivo. V dome podporí vznik plesní či vytopí pivničné priestory a podobne. Výhodou drenážovania oproti vytváraniu otvorených rýh a kanálov je to, že pozemok nerozdeľuje ani nenarušuje jeho súvislý povrch. Drenážovanie zároveň nebráni prístupu vzduchu do zeme, čo podporuje rýchlejšie otepľovanie pôdy.

Príčiny vlhnutia muriva

– Voda presakujúca pozdĺž steny
– Priamy kontakt zeminy s múrom
– Zrážková voda
– Kondenzná vlhkosť
– Zvýšená spodná voda
– Zvyšková stavebná vlhkosť
– Nepriaznivé zmeny v okolí objektu

Ponúkame: