Ponúkame Vám kompletné riešenie prípravy podkladu pod zámkovú dlažbu. Každý, kto robí zámkovú dlažbu vie, že je veľmi dôležité pripraviť podklad kvalitne, lebo práve od podkladu záleží, ako bude plocha funkčná a v konečnom dôsledku, či bude rovná a stabilná. 

„Dlažba môže byť len taká dobrá, ako dobrý je podklad, pretože zlyhanie nosnej vrstvy musí mať automaticky vplyv na dlažbu.“

Správny podklad dlažby je dôležitý

Pri pokládke zámkovej dlažby sa najprv pripravia výkopové práce. Výkop by mal byť širší o 30 cm než bude šírka dláždenej plochy. Výkopové dno treba vyspádovať, aby sa zrážková voda mohla prirodzene odvádzať z vydláždenej plochy.

Lôžko sa pripravuje na mieru podľa účelu použitia dlažby:

  • Pochôdzne plochy
  • Pojazdné plochy pre vozidlá do 3,5t
  • Pojazdné plochy pre vozidlá nad 3,5t

Neváhajte nás osloviť a dohodnite si bezplatnú obhliadku na tel. č. 0944 903 051 alebo napíšte mail na infotommark@gmail.com